korfbol savez srbije
Ministarstvo omladine i sporta

Galerija: Karataš 2012 - kamp za mlade igrače

01 korfbol trening - karatas 2012
02 korfbol trening - karatas 2012
03 korfbol trening - karatas 2012
04 korfbol trening - karatas 2012
holandski demonstratori i instruktor Edvin Bauman ( u sredini)
05 korfbol trening - karatas 2012
06 korfbol trening - karatas 2012
07 korfbol trening - karatas 2012
08 korfbol trening - karatas 2012
09 korfbol trening - karatas 2012
10 korfbol trening - karatas 2012
11 korfbol trening - karatas 2012
12 korfbol trening - karatas 2012