korfbol savez srbije
Ministarstvo omladine i sporta

Korfbol savez Srbije

Predsednik saveza
Generalni sekretar
Skupština korfbol saveza
Upravni odbor
Nadzorni odbor
Disciplinski sud i disciplinski tužilac

Stalne komisije
Takmičarska komisija
Sudijska komisija

Organi korfbol saveza Srbije

Statut
Statut
Predsednik saveza

Dušan Babović
Generarlni sekretar

Slobodan Hranisavljević

Pravilnici korfbol saveza Srbije

Disciplinski pravilnik
Disciplinski
Pravilnik
Pravilnik o medicinskoj zaštiti
Pravilnik o
medicinskoj
zaštiti
Takmicarski pravilnik
Takmičarski
Pravilnik
Pravilnik o merama za prevenciju i sprečavanje dopinga
Pravilnik o merama za prevenciju i sprečavanje dopinga
Registracioni pravilnik
Registracioni
Pravilnik
Strucno usavrsavanje
Pravilnik o obavljanju stručnog rada i stručnom usavršavanju sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu...