korfbol savez srbije
Ministarstvo omladine i sporta

IKF Rang lista

Srbija napredovala za jedno mesto

Na najnovijoj rang listi IKF - International Korfball Federation - Međunarodne korfbol federacije (avgust, 2016.),
Srbija je napredovala za jedno mesto i sada zauzima 20. mesto na svetu od ukupno 67 zemalja.
Ako se uzmu u obzir samo evropske zemlje, Srbija zauzima 14. mesto.
Objavljeno: utorak, 23. avgust, 2016.
IKF Rang list