korfbol savez srbije
Ministarstvo omladine i sporta

2013. Godina fer pleja

Akcija "fer plej je pobeda"

Ministarstvo omladine i sporta proglasilo је 2013. godinu za godinu tolerancije i fer-pleja u sportu. Akcijom pod nazivom "Fer-plej je pobeda" koju promoviše MOS a koja treba da bude prihvaćena od svih nacionalnih granskih sportskih saveza i drugih sportskih udruženja, klubova i sportskih organizacija.

Očekuje se da svi sportski subjekti podrže napore koje Ministarstvo ulaže u rad na preventivi nasilja na sportskim terenima i promociji fer-pleja, time što će pomoći u promovisanju ove akcije.

Korfbol savez Srbije se sa zadovoljstvom uključuje u ovu izvanrednu akciju Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije kako bi dali svoj skromni doprinos programu koji treba u budućnosti da kao rezultat ima fer-plej sportska takmičenja i fer-plej i sportsko ponašanje navijača i bezbedno praćenje i uživanje u sportskim priredbama širom zemlje.
Objavljeno: četvrtak, 28 februar 2013
ministarstvo sporta i omladine
fer plej je pobeda
sportski savez srbije