korfbol savez srbije
Ministarstvo omladine i sporta

Kamp Korfbol saveza Srbije

Realizovan kamp Korfbol saveza Srbije za 2022. godinu.

Objavljeno: utorak, 18. avgust, 2022.
Кamp za perspektivne sportiste Кorfbol saveza Srbije je realizovan u skladu sa programom usvojenim na UO КOSS a čiju je realizaciju vodio Miloš Božanović, diplomirani menadžer u sportu, član КOSS.

Realizaciju kampa je omogućilo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije posebnim programom za 2022. godinu.

Кamp je održan u Beogradu u periodu od 11. do 15.08.2022. godine u sportskoj hali „Slodes“.

Realizaciju programa su sprovodili treneri КOSS uz asistenciju seniora reprezentativaca КOSS.

Polaznici kampa, njih 19, je tokom realizacije kampa radila na pojedinim elementima korfbola - napad, odbrana, šut, elementima taktike, upoznavanje sa pojedinim izmenjenim pravilima korfbola - zvaničnim promenama koje je donela
Međunarodna korfbol federacija - IКF, uz elemente kondicionog treninga.

Ukupno je realizovano 16 sati treninga i 8 sati prezentacije od strane sportista članova klubova КOSS u velikoj i maloj sali. Obavljena je i edukacija polaznika o zdravstvenoj zaštiti, antidopingu, video prezentacija elemenata korfbola koja je
dostupna na zvaničnom sajtu Međunarodne korfbol federacije i pregled utakmica na evropskom i svetskom korfbol prvenstvu na sajtu https://www.worldkorfball.sport/ .