korfbol savez srbije
Ministarstvo omladine i sporta

Kamp za talente - Karataš 2012

Karataš 01/07 - 08/07 2012.

Redovan kamp za talente  u Karatašu ovoga puta bio je još sadržajniji, jer su gostovali igrači i jedan od najboljih trenera Holandije Edvin Bauman, koji je na jednonedeljnom boravku u mnogome svojim iskustvom pomogao našim igračima i trenerima na usavršavanju taktike.
Objavljeno: subota, 07 jul 2012
Holandski demonstratori i instrukor Edvin Bauman (u sredini)
Karataš 2012 galerija
01 korfbol trening - karatas 2012
02 korfbol trening - karatas 2012
03 korfbol trening - karatas 2012
04 korfbol trening - karatas 2012
holandski demonstratori i instruktor Edvin Bauman ( u sredini)
05 korfbol trening - karatas 2012